Počelo skupljanje potpisa za referendum…

Prikupljanje potpisa inicijative 15 sindikata i sedam udruga civilnog društva – “Za referendum” pod geslom “Nećete bez naroda” počelo je u subotu i trajat će do 13. lipnja. Referendumom se želi postići da se za valjanost referenduma smanji broj potrebnih potpisa sa 400.000 na 200.000 te da se, kao i do sada, njihovo prikupljanje nastavi na svim mjestima na kojima je dopušteno javno okupljanje, umjesto ograničenja na urede državne uprave.
Potpisi će se prikupljati na jednom mjestu za dva pitanja: Prvo pitanje koje se tiče izmjene Ustava glasi: “Jeste li za prijedlog da se članak 87., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske izmijeni na način da će o pitanjima iz stavka 1. i 2. Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 200.000 birača u Republici Hrvatskoj?” Drugo pitanje tiče se izmjene Zakona o referendumu i glasi: “Jeste li za prijedlog da se članak 8c., stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijeni na način da se potpisi kojima se traži raspisivanje referenduma na zahtjev birača mogu prikupljati na svakom prikladnom mjestu na kojem je moguće održati javno okupljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na javno okupljanje?”. (www.icv.hr, kk, Fotografija: Katica Kovačević, 30. 5. 2015.)

[nggallery id=8156]